ข่าวอาชญากรรม ทางไซเบอร์ล่าสุด

ฝึกอบรม

 1. แนะนำเนื้อหา


  30 ก.ค. 60 แนะนำเนื้อหา

  แนะนำเนื้อหา

 2. ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์


  19 ต.ค. 60 ไวรัสและมัลแวร์

  ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์

 3. ตอนที่ 1 รู้ทันป้องกันภัยร้าย


  10 ส.ค. 60 ใช้มือถือให้ปลอดภัย

  ใช้มือถือให้ปลอดภัย: ตอนที่ 1 รู้ทันป้องกันภัยร้าย

 4. ตอนที่ 2 Wifi ฟรีเสี่ยงแค่ไหน และการอัพเดทเวอร์ชันมือถือ


  10 ส.ค. 60 ใช้มือถือให้ปลอดภัย

  ตอนที่ 2 Wifi ฟรีเสี่ยงแค่ไหน และการอัพเดทเวอร์ชันมือถือ

 5. ตอนที่ 3 การแบคอัพข้อมูลมือถือ


  10 ส.ค. 60 ใช้มือถือให้ปลอดภัย

  ตอนที่ 3 การแบคอัพข้อมูลมือถือ

 6. ตอนที่ 1 การตั้งรหัส Wifi ที่ควรรู้


  10 ส.ค. 60 การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย

  ตอนที่ 1 การตั้งรหัส Wifi ที่ควรรู้

 7. ตอนที่ 2 อุปกรณ์ไร้สายภายในบ้าน


  10 ส.ค. 60 การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย

  ตอนที่ 2 อุปกรณ์ไร้สายภายในบ้าน

 8. ตอนที่ 1 Cyber Bullying


  10 ส.ค. 60 สอนบุตรหลานเล่นอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

  ตอนที่ 1: Cyber Bullying

 9. ตอนที่ 2 Fair usage policy


  10 ส.ค. 60 สอนบุตรหลานเล่นอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

  ตอนที่ 2: Fair usage policy

 10. ตอนที่ 3 พรบ คอมพิวเตอร์ที่ควรรู้


  10 ส.ค. 60 สอนบุตรหลานเล่นอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

  ตอนที่ 3: พรบ คอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

 11. การใช้งาน social media อย่างปลอดภัย


  10 ส.ค. 60 โซเชียลมีเดีย

  การใช้งาน social media อย่างปลอดภัย

 12. ตอนที่ 2 คิดก่อนโพสต์


  10 ส.ค. 60 โซเชียลมีเดีย

  ตอนที่ 2 คิดก่อนโพสต์

 13. ตอนที่ 3 เพื่อนออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัว


  10 ส.ค. 60 โซเชียลมีเดีย

  ตอนที่ 3: เพื่อนออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัว

 14. ตอนที่ 4 เสฟโซเชียลอย่างมีส


  10 ส.ค. 60 โซเชียลมีเดีย

  ตอนที่ 4 เสฟโซเชียลอย่างมีส

 15. ตอนที่: 5 สังคมก้มหน้า


  10 ส.ค. 60 โซเชียลมีเดีย

  ตอนที่: 5 สังคมก้มหน้า

 16. ตอนที่ 1 ซื้อสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัย


  10 ส.ค. 60 อินเทอร์เน็ต

  ตอนที่ 1 ซื้อสินค้าหรือธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัย

 17. ตอน 2 หลอกให้เชื่อแล้วเชือด


  10 ส.ค. 60 อินเทอร์เน็ต

  ตอน 2 หลอกให้เชื่อแล้วเชือด

 18. ตอนที่ 3 เรียกดูเว็บอย่างปลอดภัย


  10 ส.ค. 60 อินเทอร์เน็ต

  ตอนที่ 3 เรียกดูเว็บอย่างปลอดภัย

 19. ตอนที่ 4 เทคนิคการตั้งพาสเวิร์ดให้ปลอดภัย


  10 ส.ค. 60 อินเทอร์เน็ต

  ตอนที่ 4 เทคนิคการตั้งพาสเวิร์ดให้ปลอดภัย

 20. ตอนที่ 5 แช่ร์ลูกโซ่ออนไลน์


  10 ส.ค. 60 อินเทอร์เน็ต

  ตอนที่ 5 แช่ร์ลูกโซ่ออนไลน์

mCOP by NBTC

ระบบการตรวจจับและเตือนภัยแอปพลิเคชั่นอันตรายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการตรวจจับมัลแวร์ที่ฝังตัวกับแอปพลิเคชั่นปกติ ซึ่งจะไม่แสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยและเป็นอันตรายในตอนต้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจจับโค้ดอันตรายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ABOUT US

ศูนย์การเรียนรู้เสมือนให้กับประชาชนทั่วไปในการตระหนักถึงความเสี่ยงของการใช้งานบนโลกไซเบอร์ ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในโลกยุคดิจิทัลเห็นได้จากการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีการสื่อสารการใช้โทรศัพท์มือถือของประชากรไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ค่ายผู้ให้บริการหลักโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันได้สรุปยอดผู้ใช้งานมือถือประเทศไทยปี 2558 ทั้งหมดมากถึง 91.9 ล้านเลขหมาย...วัตถุประสงค์