ติดต่อเรา

 การติดต่อ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ห้องปฏิบัติการ BU-Multimedia Intelligent Technology ที่อยู่ อาคาร B4 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยกรุุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 029020299 ต่อ 2310 URL: http://mit.itu.bu.ac.th/

 การเดินทาง

              รถประจำทาง 29 34 39 59 95ก. ปอ. 504 ปอ. 510 ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39 รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ รถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ สาย ต.85 : อนุสาวรีย์ชัยฯ - ม.กรุงเทพ - ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาย ต.118 : สถานีรถไฟฟ้า BTS (หมอชิต) - ม.กรุงเทพ - ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.กรุงเทพ