นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY)

   เว็บไชต์  CSA-Center ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ CSA-Center

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
   1.เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น CSA-Center จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล์ รหัสผ่าน หรือข้อมูลโซเชียลออนไลน์ (Online Social Profile) เป็นต้น
   2.นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ  CSA-Center   จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
   3.CSA-Center  ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ CSA-Center ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
   - เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น CSA-Center ทำการส่งข้อมูลภายใต้การเข้ารหัสผ่าน HTTPS (แม่กุญแจสีเขียว) ตลอดเวลาข้อมูลของคุณจึงปลอดภัยจากการถูกดักฟัง ไม่ว่าจะใช้งานในบ้านหรือในที่สาธารณะ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   - CSA-Center จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราเท่านั้น
   - CSA-Center ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
   - ในกรณีที่ CSA-Center ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น  CSA-Center  จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ CSA-Center
   - CSA-Center อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และพิกเซลแท็กของบริการบนเว็บไซต์
   “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ CSA-Center ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ CSA-Center สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม CSA-Center จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ CSA-Center เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของ CSA-Center ต่อไป

นโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบนโมบายล์แอพพลิเคชัน
   - แอพพลิเคชั่น CSA-Center มีการดึงข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ (device) รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือการทำงานของแอพพลิเคชั่น CSA-Center ของคุณเมื่อคุณได้ยอมรับเปิดสิทธิ์การขอใช้บริการด้วยตนเอง แอพพลิเคชั่น CSA-Center อาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกไฟล์
   - CSA-Center ใช้ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านระบบของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ส่งให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ เป็นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณได้

   CSA-Center อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น  CSA-Center จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ CSA-Center ( https://www.CSA-Center.in.th) ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทาง CSA-Center ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ CSA-Center โดยติดต่อผ่านทางอีเมล info@CSA-Center.com