‘บิ๊กเข้’ แนะเด็กไทยรู้ทันออนไลน์-ป้องกันละเมิดสิทธิ์
18 ต.ค. 60 รัฐ/กฎหมาย 1077

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับข้อเสนอของเด็กและเยาวชนในงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 หัวข้อ “Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ…ออนไลน์” เนื่องในวันสิทธิเด็กสากลซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพม.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า พม.ได้เล็งเห็นความสำคัญการมีส่วนร่วมของเด็ก ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ถือเป็นเวทีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแล และพัฒนาเด็กในมิติต่างๆ ด้วยตัวของเด็กและเยาวชนเอง โดยการประกาศเจตนารมณ์การปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ มาจากการระดมความคิดเห็นของผู้แทนเด็กและเยาวชนที่มารวมตัวกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

“ ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู ต้องตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม การดำเนินงานด้านสื่อออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามแนวนโยบายประชารัฐด้านสังคม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงาน เกิดการระดมสรรพกำลัง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอชื่นชมผู้แทนเด็กและเยาวชนทุกคน และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนต่อยอดพลังความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

ด้านพล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวถึงการใช้สื่อออนไลน์ละเมิดสิทธิเด็ก ว่า เรื่องนี้เรามีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่อและคอมพิวเตอร์ แต่หากเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันก็จะทำให้ละเมิดได้ยากขึ้น และหากมีการกระทำผิดจริงรัฐบาลก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ปี 2560-2562 ส่วนการต่อยอดตามเจตนารมณ์ที่เยาวชนได้ประกาศไปนั้นเราก็พร้อมสนับสนุนผ่านกระทรวงพม.อยู่แล้ว

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

เตือนภัย!! สาวโพสต์เป็นอุทาหรณ์ มิจฉาชีพหลอกกรอกข้อมูล ฉกเงินเเสนผ่านออนไลน์


18 ต.ค. 60  ต้มตุ๋น/ หลอกลวง

เป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์เตือนภัย หลังผู้ใช้บัญชีพันทิป charaewo ได้ตั้งกระทู้บอกเล่าเหตุการณ์ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินผ่านบัญชี ในรูปแบบใหม่ ด้วยการหลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านทางระบบออนไลน์ ก่อนฉกเงินผ่านทางออนไลน์ไปอย่างลอยนวลนับเเสนบาท ทั้งที่มีการติดต่อไป

กรุงศรีสุดเจ๋ง นำเทคโนโลยีใหม่ “Blockchain ‘s Interledger” ให้ลูกค้าธุรกิจโอนเงินข้ามประเทศได้แบบ Real Time!


30 มิ.ย. 60  online banking

ธนาคารกรุงศรีนับเป็นธนาคารแรกของไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox) โดยกรุงศรีนับเป็นธนาคารแรกของไทยที่จะนำเทคโนโลยี Blockchain ‘s Interledger มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการโอนเงินข้ามประเทศแบบ Real Time สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม